Wyszukiwarka zaawansowana

Regenerum Serum regenerujące do rąk 50ml

Producent: Aflofarm
Produkt jest dostępny
Cena:  10,55 
op


Poleć znajomemu


Wskazania i właściwości:

Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do rąk inten­syw­nie rege­ne­ruje, odży­wia i pie­lę­gnuje suchą, spierzch­niętą skórę dłoni. Dzięki odpo­wied­nio dobra­nej kom­po­zy­cji skład­ni­ków aktyw­nych chroni ją przed nie­ko­rzyst­nym wpły­wem czyn­ni­ków zewnętrz­nych, nawilża i przy­wraca elastyczność.
  • inten­syw­nie regeneruje;


  • nawilża i przy­wraca elastyczność;


  • odży­wia i pie­lę­gnuje suchą, spierzch­niętą skórę dłoni;


  • chroni skórę przed nie­ko­rzyst­nym wpły­wem czyn­ni­ków zewnętrznych;


  • nie zosta­wia tłu­stej powłoki;


  • pozo­sta­wia skórę jedwa­bi­ście gładką.Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do rąk może być sto­so­wane okre­sowo jako kura­cja lub przez cały rok w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Składniki Regenerum Regenerującego serum do rąk:

Olej z róży- Cechuje się wysoką zawar­to­ścią wie­lo­nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, które zapew­niają odbu­dowę war­stwy

lipi­do­wej naskórka, inten­syw­nie rege­ne­ru­jąc prze­su­szoną i podraż­nioną skórę rąk.

Kom­pleks zawie­ra­jący wyciąg z lilii wod­nej i lipo aminokwas- Przy­wraca hydro­li­pi­dową barierę ochronną i wpływa kojąco na skórę, redu­ku­jąc uczu­cie dys­kom­fortu spo­wo­do­wa­nego czyn­ni­kami zewnętrz­nymi takimi jak mróz, pro­mie­nio­wane UV czy detergenty.

Wita­miny A i E oraz pro­wi­ta­mina B5 - Dzia­łają łago­dząco, a także sku­tecz­nie nawil­żają i odży­wiają skórę, przy­wra­ca­jąc jej gład­kość i elastyczność.

Dodat­kowo serum korzyst­nie wpływa na utrzy­ma­nie jędr­no­ści skóry dłoni, pomaga chro­nić ją przed foto­sta­rze­niem oraz redu­kuje drobne przebarwienia.Sposób użycia:

Stosować kilka razy dziennie wmasowując w skórę dłoni.Skład:

Olej z róży, kom­pleks zawie­ra­jący wyciąg z lilii wod­nej i lipo aminokwas, wita­miny A i E oraz pro­wi­ta­mina B5.Opakowanie: 50 mlUżytkownicy, którzy kupili ten produkt kupili również: