Apap Noc 6 tabletek

Apap Noc 6 tabletek

Producent: US Pharmacia
Dostępność: Tymczasowo niedostępny
Rodzaj: Lek

Cena:

6,79 zł

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu


Wskazania:

Bóle róďż˝nego pochodzenia z towarzyszďż˝cďż˝ bezsennoďż˝ciďż˝ w tym: bóle gďż˝owy, bóle kostno-stawowe, bóle miďż˝ni, bóle zďż˝bów, bóle menstruacyjne, nerwobóle, bóle zwiďż˝zane z przeziďż˝bieniem i grypďż˝. Trudnoďż˝ci w zasypianiu spowodowane bólem.W�a�ciwo�ci:

To jedyny w Polsce lek, który jednoczeďż˝nie zwalcza ból i uďż˝atwia zasypianie.

Apap Noc ��czy przeciwbólowe i przeciwgorďż˝czkowe dziaďż˝anie paracetamolu z uspokajajďż˝cym i uďż˝atwiajďż˝cym zasypianie dziaďż˝aniem difenhydraminy. Co istotne – difenhydramina nie uzaleďż˝nia, nie powoduje problemów z porannym wstawaniem ani sennoďż˝ci w godzinach rannych nastďż˝pnego dnia.Sposób uďż˝ycia:

Doro�li i dzieci powy�ej 12 lat: 1-2 tabletki na 30 minut przed snem.

Przy stosowaniu razem z innymi lekami zawierajďż˝cymi paracetamol nie naleďż˝y przekraczaďż˝ dawki ��cznej 4 gramów paracetamolu w ciďż˝gu doby.Sk�ad:

Paracetamol 500mg + chlorowodorek difenhydraminy 25mg.Przeciwwskazania:

Nie nale�y przyjmowa� leku je�li:

- wczeďż˝niej obserwowano objawy uczulenia na którykolwiek skďż˝adnik leku,

- wystďż˝pujďż˝ nastďż˝pujďż˝ce schorzenia: ciďż˝ka niewydolno�� wďż˝troby lub nerek, wirusowe zapalenie wďż˝troby, jaskra, rozrost gruczoďż˝u krokowego, porfiria, astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia, nadciďż˝nienie tďż˝tnicze, zaburzenia rytmu serca, 

- podczas leczenia inhibitorami MAO (leki stosowane w depresji) i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków

- nie stosowa� w czasie ci��y,

- nie stosowaďż˝ w okresie karmienia piersiďż˝.Dzia�ania niepo��dane:

U osób nadwraďż˝liwych mogďż˝ wystďż˝piďż˝ nudnoďż˝ci, zaburzenia trawienia, skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka), uczucie suchoďż˝ci w jamie ustnej, zawroty gďż˝owy.Opakowanie: 6 tabletek


Opinie klientów

Aktualnie nie ma opinii do tego produktu...

Dodaj opinię

Najwyższa jakość
naszych produktów

Nasze produkty pochodzą z pewnych źródeł od renomowanych producentów.

Możliwość darmowej
dostawy

Przy zamówieniach powyżej 300zł nie zapłacisz za przesyłkę!

Bezpieczeństwo transakcji
płatniczych

Bezpieczne transakcje dzięki szyfrowaniu SSL
 

Możesz być także zainteresowany...

Inne produkty z tej kategorii...

Ostatnio przeglądane...