Apap Noc 6 tabletek

Producent: US Pharmacia
Dostępność: Tymczasowo niedostępny
Rodzaj: Lek

Cena:

 5,87 zł

Cena jednostkowa:  9,78 zł za 10 tabletek
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu


Wskazania:

Bóle róďż˝nego pochodzenia z towarzyszďż˝cďż˝ bezsennoďż˝ciďż˝ w tym: bóle gďż˝owy, bóle kostno-stawowe, bóle miďż˝ni, bóle zďż˝bów, bóle menstruacyjne, nerwobóle, bóle zwiďż˝zane z przeziďż˝bieniem i grypďż˝. Trudnoďż˝ci w zasypianiu spowodowane bólem.W�a�ciwo�ci:

To jedyny w Polsce lek, który jednoczeďż˝nie zwalcza ból i uďż˝atwia zasypianie.

Apap Noc ��czy przeciwbólowe i przeciwgorďż˝czkowe dziaďż˝anie paracetamolu z uspokajajďż˝cym i uďż˝atwiajďż˝cym zasypianie dziaďż˝aniem difenhydraminy. Co istotne – difenhydramina nie uzaleďż˝nia, nie powoduje problemów z porannym wstawaniem ani sennoďż˝ci w godzinach rannych nastďż˝pnego dnia.Sposób uďż˝ycia:

Doro�li i dzieci powy�ej 12 lat: 1-2 tabletki na 30 minut przed snem.

Przy stosowaniu razem z innymi lekami zawierajďż˝cymi paracetamol nie naleďż˝y przekraczaďż˝ dawki ��cznej 4 gramów paracetamolu w ciďż˝gu doby.Sk�ad:

Paracetamol 500mg + chlorowodorek difenhydraminy 25mg.Przeciwwskazania:

Nie nale�y przyjmowa� leku je�li:

- wczeďż˝niej obserwowano objawy uczulenia na którykolwiek skďż˝adnik leku,

- wystďż˝pujďż˝ nastďż˝pujďż˝ce schorzenia: ciďż˝ka niewydolno�� wďż˝troby lub nerek, wirusowe zapalenie wďż˝troby, jaskra, rozrost gruczoďż˝u krokowego, porfiria, astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia, nadciďż˝nienie tďż˝tnicze, zaburzenia rytmu serca, 

- podczas leczenia inhibitorami MAO (leki stosowane w depresji) i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków

- nie stosowa� w czasie ci��y,

- nie stosowaďż˝ w okresie karmienia piersiďż˝.Dzia�ania niepo��dane:

U osób nadwraďż˝liwych mogďż˝ wystďż˝piďż˝ nudnoďż˝ci, zaburzenia trawienia, skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka), uczucie suchoďż˝ci w jamie ustnej, zawroty gďż˝owy.Opakowanie: 6 tabletek


Apap Noc 6 tabletek opinie

Aktualnie nie ma opinii do tego produktu...

Dodaj opinię

Najwyższa jakość
naszych produktów

Nasze produkty pochodzą z pewnych źródeł od renomowanych producentów.

Możliwość darmowej
dostawy

Przy zamówieniach powyżej 300zł nie zapłacisz za przesyłkę! (nie dotyczy UPS Poltraf)

Bezpieczeństwo transakcji
płatniczych

Bezpieczne transakcje dzięki szyfrowaniu SSL
 

Możesz być także zainteresowany...

Inne produkty z tej kategorii...

Ostatnio przeglądane...